พุทไธสงอบรมพัฒาเครือข่ายควบคุมยาสูบชุมชน

ข่าว/กิจกรรม 24 ก.พ. 57 | เข้าชม: 861

วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทไธสงได้จัดอบรมพัฒาศักยภาพเครือข่าย อสม. เรื่อง รพ.สต.และอสม.กับการควบคุมยาสูบในชุมชน โครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบฯ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพุทไธสง จ.บุรีรัมย์