มหาสารคาม'ประกาศ มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100% (บุหรี่)

น่าเอาอย่าง 21 ส.ค. 57 | เข้าชม: 3,576

สุคนธ์ทิพย์ กำธรเจริญ

"บุหรี่" มีผู้เสพหน้าใหม่เป็นเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้นทุกปี หลายหน่วย งานออกมารณรงค์ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งได้มีประกาศ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ทำให้หลายฝ่ายตื่นตัวมากขึ้น

"มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.)" ก็ออกมารณรงค์ให้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% เพื่อมุ่งหวังให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ และรู้จักหลีกเลี่ยงลด ละ เลิกบุหรี่ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

รศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส. เปิดเผยว่า มมส.ได้จัดทำประกาศ มมส. เรื่องนโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัด "เขตสูบบุหรี่" เป็นการเฉพาะ พ.ศ.2557 เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ภายในเขตพื้นที่ มมส. และได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ขึ้น เดินรณรงค์ นิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจพิษภัยของบุหรี่ มอบป้ายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ให้กับคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ และจะลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดี

"โดยกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่มีมาตรฐานในพื้นที่มหาวิทยาลัย อีกทั้งดูแลผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ โดยจัดให้มีหน่วยบริการในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับผู้สูบบุหรี่มือสองและพิษภัยของบุหรี่ให้กับนิสิต บุคลากร และผู้ที่เข้ามาเยี่ยมมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มมส.จะพัฒนาและสนับสนุนให้ทุกคณะและทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นคณะและหน่วยงานปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างให้ มมส.เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ ต่อไป"

น.ส.วธริยา นารถศิลป์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. กล่าวว่า ตอนนี้หันไปทางไหนก็พบว่ามีคนสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น ไม่เว้นแม้เด็กนักเรียนที่อายุน้อยๆ ซึ่งแน่นอนว่าพ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่รู้ ไม่ทราบว่าลูกของตัวเองติดบุหรี่ การกำหนดพื้นที่ให้สูบบุหรี่ก็เหมือนกับเป็นการบอกให้รู้ว่าส่วนไหนคือพื้นที่ของคนที่สูบบุหรี่ ส่วนไหนคือพื้นที่ของคนที่ไม่สูบบุหรี่ เห็นด้วยกับที่มหาวิทยาลัยประกาศให้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เพราะนอกเหนือจากจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ยังจะช่วยให้นิสิตมีสุขภาพดีและตั้งใจเรียนมากขึ้น

ขณะที่ นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับ มมส.ที่ได้จัดโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่

"ซึ่งควันบุหรี่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลายชนิด เช่น บุคคลที่ได้รับควันบุหรี่จากบุคคลอื่นที่สูบบุหรี่นั้นอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้"

บรรยายใต้ภาพ 
ศุภชัย สมัปปิโต
วธริยา นารถศิลป์

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557