เวียดนามห้ามขายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

น่าเอาอย่าง 28 มี.ค. 57 | เข้าชม: 2,342

เวียดนามเตรียมห้ามขายบุหรี่แก่ประชาชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี รวมทั้งห้ามว่าจ้างเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ

การห้าม ขายบุหรี่นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติที่จะต่อสู้และป้องกันผลกระทบ ของยาสูบที่เพิ่งจะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเหวียน เติน สุง ยุทธศาสตร์นี้มีแผนทำให้สำเร็จก่อนปี 2020 โดยพยายามลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ 15 – 24 ปีจาก 26% ไปเป็น 18 % และจำนวนผู้สูบบุหรี่ทั้งชายและหญิงทั้งหมด 39% และ 1.4%  ตามลำดับ

ตามแผนยุทธศาสตร์ยังคงใช้ภาษีและมาตรการที่เข้มงวดในการขายบุหรี่รวมทั้งจำกัดการบริโภค

นโยบาย ด้านบุหรี่มาจากข้อเรียกร้องของรัฐมนตรีสาธารณสุขที่ร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในการกำหนดโปรแกรมและแผนปฏิบัติการในการแก้ไขความ เข้ารู้ความเข้าใจของประชาชนและตระหนักในอันตรายจากการสูบบุหรี่ และการค่อยๆ เปลี่ยนทัศนคติต่อเรื่องนี้ ซึ่งจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการในเรื่องแผนต่อสู้และป้องกันผลกระทบของยาสูบ ขึ้น

 

แผน ยุทธศาสตร์นี้เกิดขึ้นมาเนื่องจากรัฐมนตรีสาธารณสุขได้แสดงข้อมูลว่า ผู้ชายเวียดนามเป็นกลุ่มที่สูบบุหรี่สูงเป็นอันดับที่ 15 ของโลก ในการสำรวจเมื่อปี 2010 ได้เปิดเผยว่า ผู้สูบบุหรี่ในประเทศมีถึง 15.3 ล้านคน  8 ล้านคนสูบบุหรี่ในระหว่างทำงาน กับ 47 ล้านคนสูบบุหรี่ที่บ้าน และมีผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุจากบุหรี่เกือบ 40,000 คนต่อปี

 

ที่มาข่าว  http://bit.ly/XcRSZW