บริษัทสวีเดนฝึกให้อีกาช่วยเก็บขยะก้นบุหรี่ที่ถูกทิ้งเรี่ยราดตามพื้นถนนในเมืองต่างๆ

น่าเอาอย่าง 21 ก.พ. 65 | เข้าชม: 614

POLLUTION : บริษัทสวีเดนฝึกให้อีกาช่วยเก็บขยะก้นบุหรี่ที่ถูกทิ้งเรี่ยราดตามพื้นถนนในเมืองต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแลกกับอาหาร ชี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บกวาดจัดการของเมืองได้

ขยะก้นบุหรี่เป็นหนึ่งในขยะที่ถูกทิ้งไม่เป็นที่มากที่สุดในโลก เป็นวัสดุใช้เวลาย่อยสลายนาน อีกทั้งยังมีสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม หลายประเทศมีความคิดในการจัดการขยะเหล่านี้ที่หลากหลาย

บริษัท Corvid Cleaning คิดไอเดียที่แปลกออกไป โดยได้ฝึกอีกาให้เก็บก้นบุหรี่ โดยเมื่อพวกเขาจะได้รับอาหารทุกครั้งที่คาบเอาขยะก้นบุหรี่มาทิ้งในเครื่องทิ้งขยะ

มูลนิธิ Keep Sweden Tidy ชี้ว่าบนถนนสวีเดนมีขยะก้นบุหรี่ถูกทิ้งเรี่ยราดกว่า 1 พันล้านชิ้น โดยคิดเป็น 62% ของขยะทั้งหมด ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการจัดการ

Christian Günther-Hanssen ผู้ก่อตั้งบริษัท Corvid Cleaning ชี้ว่าวิธีการของเขาจะช่วยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บขยะก้นบุหรี่ในเมืองได้มากถึง 75% และชี้ว่าอีกานั้นสามารถฝึกฝนได้ง่าย และมีโอกาสที่พวกเขาจะเรียนรู้จากกันและกัน และมีความเสี่ยงน้อยที่จะกินขยะเข้าไป

ขณะนี้เมือง Södertälje ได้ทดลองทำโครงการนำร่องทดลองให้อีกาช่วยเก็บขยะก้นบุหรี่ ก่อนที่จะใช้จริงทั่วเมือง โดยจะพิจารณาถึงสุขภาพของอีกาเป็นสิ่งสำคัญ โดยงานศึกษาชี้ว่าอีกามีสายตาที่ดีมาก ซึ่งทำให้พวกเขาเหมาะกับงานนี้

หลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้เท่าไหร่ โดยอาจจะเป็นการใช้สัตว์ให้มาเก็บขยะที่มนุษย์สร้างไว้อย่างไม่ระมัดระวังและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

ที่มา : http://www.theguardian.com/.../swedish-crows-pick-up...