“GenZ Academy 4 : Creative คลิปอย่างไรให้ปัง โดนใจ GenZ”

น่าเอาอย่าง 18 มี.ค. 64 | เข้าชม: 1,345

จบหลักสูตรกันไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับเหล่า GenZ สพม.พช ในการเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ Gen Z Academy รุ่นที่ 4  : GenZ เพชรบูรณ์ สพม.พช. Creative คลิปอย่างไรให้ปัง โดนใจ GenZ ”  เมื่อวันเสาร์ที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564  ที่จัดขึ้น ณ โรงแรม SR Residence Hotel จังหวัดเพชรบูรณ์  จัดโดย  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ (สพม.พช)  สนับสนุนโดย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยการอบรมในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้แกนนำเยาวชน GenZ จำนวน 82 คน และคุณครูผู้ดูแล   อีก 44 ท่าน รวาม 126 คน จากโรงเรียน ทั้ง 38 แห่ง ของ สพม.พช  สามารถ Creative สร้างสรรค์คลิปในประเด็นป้องกันนักสูบหน้าใหม่ได้น่าสนใจ และได้เรียนรู้เทคนิคในแต่ละด้านก่อนจะเป็นคลิปที่โดนใจ GenZ และปังได้

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวาทกานต์  ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ (สพม.พช ) เป็นประธานในการเปิดการอบรมครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่าน ได้แก่ นางสาวประกาย  บรรลัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ (สพม.พช)   และพี่ ๆ วิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ ผลิตคลิปตามเทรนด์สำหรับเหล่า GenZ โดยเฉพาะ จากทีมสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย นำทีมโดย พี่อัฟ นายพชรพรรษ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย,  พี่เบส นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง รองเลขาธิการฯ  พี่จ๊าบ นายนพดล  อินต๊ะ หัวหน้าสำนักนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเเละสื่อสร้างสรรค์ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และท่านอาจารย์ธนภัทร์ ขันธหัตถ์  อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

พี่อ้อย นางสาวชวาลา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ผู้จัดการแผนงานป้องกันนักสูบหน้าใหม่ GenZStrong เลือกไม่สูบ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของแกนนำเยาวชน GenZ ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น  โดยเน้นให้แกนนำเยาวชน GenZ สพม.พช มีความรู้  ความสามารถ ความเข้าใจ  และกล้าแสดงออก  รวมถึงการแสดงบทบาทในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านควบคุมยาสูบในพื้นที่ของตัวเอง ด้วยการเชื่อม และประสานความร่วมมือกับกิจกรรมหลักของโรงเรียน ชุมชน  หรือ สื่อสารผ่านช่องทาง social media ที่เยาวชนให้ความสนใจ การอบรมมีทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฎิบัติ อาทิเช่น เน้นฝึกปฏิบัติ “คิดอย่าง Content Creator”  การเล่าเรื่องและการเขียนบทภาพ  (Storyboard) การเรียนรู้มุมมอง วิธีการถ่ายภาพเคลื่อนไหวและหลักการนำเสนอภาพสำหรับการทำคลิป  พร้อมกับ รู้จักโปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่ง น้อง ๆ ทุกทีม ได้ฝึกการเขียน (Storyboard) ในประเด็น ที่ตัวเองได้โจทย์ ภายใต้ 4 หัวข้อ 4 ประเด็น

 

การอบรมครั้งนี้มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ (สพม.พช)  คุณครูทุกท่านที่ร่วมกันดูแลน้อง ๆ ทั้งสองวันของการอบรม และ ที่สุด คือ เหล่า GenZ สพม.พช.ทุกคนที่ทุ่มเททั้งแรงการแรงใจ สู้กันจนดึกดื่นส่งการบ้านกันครบและมีผลงานเจ๋ง ๆ เป็นจุดเริ่มต้นของการทำคลิป GenZ ในครั้งนี้