การชักชวนเลิกพฤติกรรมการสูบบุหรี่

น่าเอาอย่าง 24 ม.ค. 63 | เข้าชม: 988

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ร่วมจัดบูทนิทรรศการรณรงค์ ลด-งด-เลิกบุหรี่  ณ งานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2563  โดยมีกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้า  การชักชวนเลิกพฤติกรรมการสูบบุหรี่  การร่วมแสดงจิตสำนึกไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ (ต้นไม้ห้ามสูบ) การสาธิตการช่วยเลิกฯ  (กดจุด/การใช้สมุนไพร) ได้รับเกียรติจาก ท่านประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย  หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนให้ความสนใจเยี่ยมชมบูท