โรงพยาบาลวังโป่ง จัดกิจกรรมประกาศโรงพยาบาลเป็นเขตปลอดบุหรี่

น่าเอาอย่าง 6 มิ.ย. 62 | เข้าชม: 2,210

อสม. หมู่ 11  บ้านไร่ฝาย  อำเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับคลินิกเลิกบุหรี่&งานแพทย์แผนไทย&งานเวชฯ โรงพยาบาลวังโป่ง ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมของทุกปี ตามโครงการ "ลด ละ เลิกบุหรี่/ยาสูบ  โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน"  หมู่ 11 บ้านไร่ฝาย  โดยเริ่มจากโรงเรียนเขตปลอดบุหรี่ในชุมชน ให้ความรู้เรื่องบุหรี่ให้โทษและประกาศเขตปลอดบุหรี่ในโรงเรียนไร่ฝาย 100%  โดยได้รับสื่อสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่