สูบบุหรี่ในตลาดปรับ 5,000 บาท จริงจังแค่ไหน

น่าเอาอย่าง 10 ต.ค. 61 | เข้าชม: 2,150

      ผลสำรวจจากสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข พบว่า คนไทยที่ไม่สูบบุหรี่ แต่สูดควันจากผู้ที่สูบบุหรี่ตามตลาดต่างๆ เช่น ตลาดนัด ตลาดสด มากที่สุด ร้อยละ 68.8 ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านร้อยละ 26 และในที่ทำงานร้อยละ 30.5 ขณะที่มีผู้เสียชีวิตเพราะการสูบบุหรี่ถึงปีละ 6,000 คน หรือเฉลี่ย 1 คนในทุก 10 นาที จำนวนนี้มากกว่า 10,000 คน เป็นผู้เสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง เห็นได้ว่า ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่มือสองมากที่สุด คือ ในตลาดสด และตลาดนัดถึงร้อยละ 68.8 

      ล่าสุด ตลาดเท่งเถิดเทิง ไนท์วินเทจ ซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครนายก จับมือกับคลินิกฟ้าใสศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้า แม่ขายและนักท่องเที่ยว ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ "ตลาดเท่่งเพื่อให้ตลาดปลอดบุหรี่ 100%"  มีการจัดทำสติ๊กเกอร์ แผ่นป้ายห้ามสูบบุหรี่ และยังมีเจ้าหน้าที่ของตลาดคอยตรวจตรา เพื่อรักษาพื้นที่ตลาดเท่งให้ปลอดบุหรี่ 100% ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่งประกาศใช้วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 "อากาศเป็นของเราทุกคน อย่ามาทำร้ายเราด้วยควันบุหรี่ ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่ในตลาด" "สังคมปลอดบุหรี่ ถ้าทุกคนมีส่วนร่วม"

ข้อมูลโดย : สุขฎิพจน์ พรศรี กองบรรณาธิการ Smartonline

วันที่ 5 ตุลาคม 2561