จีนเล็งเก็บภาษีสินค้าทำลายสิ่งแวดล้อม

น่าเอาอย่าง 24 ก.พ. 57 | เข้าชม: 1,881

จีนเตรียมจัดเก็บภาษีการบริโภค ต่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรจำนวนมาก และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร สินค้าที่จะต้องถูกเก็บภาษีโภคภัณฑ์ ได้แก่ บุหรี่ ฯลฯ

 

รายละเอียด

http://bit.ly/10gjleH