ทม.กระบี่จับมือสื่อมวลชนจัดโครงการสร้างเมืองปลอดบุหรี่

น่าเอาอย่าง 2 ต.ค. 57 | เข้าชม: 1,998

    นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระบี่ เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพของ อสม. นักเรียนแกนนำ และสื่ออาสา ภายใต้โครงการสื่อมวลชนกระบี่ อาสาร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่ โดยมี นางสาวสรัญญา บุญโสม ตัวแทนจากสถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 96 ยูนิตี้เรดิโอ กระบี่ และประธานสื่อมวลชนกระบี่อาสาร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่ อสม. นักเรียนแกนนำ และสื่อกระบี่อาสาเข้าร่วมจำนวนมาก

    นายกีรติศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของเครือข่ายอาสาร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การถ่ายทอดความรู้ ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ ซึ่งถือเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาสุขภาพ เจ็บป่วย เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ เรื่องของเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการกำหนดเขตพื้นที่ในการรณรงค์ อาทิเช่น ตลาดสดมหาราช สถานีขนส่งจังหวัดกระบี่ สนามบินนานาชาติกระบี่ และที่บริเวณถนนคนเดินจังหวัดกระบี่ เป็นต้น