• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,472
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  8
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ทม.กระบี่จับมือสื่อมวลชนจัดโครงการสร้างเมืองปลอดบุหรี่
2 ต.ค. 57 / เปิดดู : 720

    นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระบี่ เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพของ อสม. นักเรียนแกนนำ และสื่ออาสา ภายใต้โครงการสื่อมวลชนกระบี่ อาสาร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่ โดยมี นางสาวสรัญญา บุญโสม ตัวแทนจากสถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 96 ยูนิตี้เรดิโอ กระบี่ และประธานสื่อมวลชนกระบี่อาสาร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่ อสม. นักเรียนแกนนำ และสื่อกระบี่อาสาเข้าร่วมจำนวนมาก

    นายกีรติศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของเครือข่ายอาสาร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การถ่ายทอดความรู้ ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ ซึ่งถือเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาสุขภาพ เจ็บป่วย เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ เรื่องของเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการกำหนดเขตพื้นที่ในการรณรงค์ อาทิเช่น ตลาดสดมหาราช สถานีขนส่งจังหวัดกระบี่ สนามบินนานาชาติกระบี่ และที่บริเวณถนนคนเดินจังหวัดกระบี่ เป็นต้น

 

ย้อนกลับ To Top