บุหรี่ไม่ตายแต่ทรมาน

สื่อทีวี / คลิปวิดีโอ 31 มี.ค. 57
รหัส: 08-06-0373 | เข้าชม: 2,205

บุหรี่ไม่ตายแต่ทรมาน

การสูบบุหรี่และยาสูบอื่นๆ เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้ การสูบบุหรี่เพิ่มโอกาสในการเป็นโรคมะเร็งปอด 
นอกจากนั้นยังเป็นสาเหตุของโรคปอดอื่นๆ