โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วที่ช่วยชุมชนห่างไกลจากบุหรี่

สื่อรณรงค์แนะนำ 4 ม.ค. 62
รหัส: คลิป ดร.ศุทธา แพรสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว | เข้าชม: 1,206