เลิกบุหรี่ทั่วไทย

สื่อรณรงค์แนะนำ 11 พ.ค. 60
รหัส: clip 3 ล้าน | เข้าชม: 2,321

กำภู รัชนี พิธีกรคู่ขวัญ มีเรื่องดีๆ อยากบอกต่อ พร้อมชวนคนไทยสร้างสถิติ เลิกบุหรี่ทั่วไทยให้ได้ 3 ล้านคน ใน 3 ปี

ร่วมเป็นหนึ่งในผู้เลิกบุหรี่กับโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ได้ที่ www.quitforking.com
หรือสมัครได้ที่ อสม. รพ.สต.ใกล้บ้าน อสส.กทม. และรพ.ในสังกัดกทม.และกระ