โฆษณารณรงค์เลิกสูบบุหรี่ สสส. ชุด ”ถึงคนสูบบุหรี่”

สื่อรณรงค์แนะนำ 28 พ.ค. 58
รหัส: ชุด ”คนใหม่” 45 วินาที | เข้าชม: 5,735
50,710 ครอบครัว ต้องสูญเสียคนที่รักเพราะบุหรี่... สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตอกย้ำถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่