กรุณากรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
*ชื่อ - สกุล :
*อีเมล :
ชื่อหน่วยงาน :
สปอตรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ ภาษากะเหรี่ยง
รหัส :08-09-2557-444
ประเภทสื่อ :สื่อวิทยุ
เผยแพร่ :9 ก.ย. 57
เปิดดู :932
รายละเอียด

สปอตรณรงค์เลิกสูบบุหรี่  ภาษากะเหรี่ยง

 

 

Download

ซาวน์เปิด.....................................

คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ ปีละ 50,710 คน

คิดเป็นวันละ 139 คน

ชั่วโมงละ 5.8 คน

นั่นหมายถึง คนไทย เสียชีวิต 1 คน ทุก 10 นาที

บุหรี่: ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด

 

องค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ จึงกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

บุหรี่: ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด /การเพิ่มราคาบุหรี่ เป็นอีกวิธีลดการบริโภค และป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าถึงบุหรี่

ด้วยความปรารถนาดีจาก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ซาวน์ปิด..............................................

ดาวน์โหลด