เด็กไทยเสี่ยงซึมเศร้าพุ่ง พบ 1 ใน 3 เข้าข่ายเสี่ยงสูง

คอลัมน์ความคิด 26 ม.ค. 65 | เข้าชม: 309
งานวิจัยเผยสภาวะซึมเศร้าในเด็ก ต้นเหตุสำคัญของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า
ยูนิเซฟเปิดเผยผลการสำรวจสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทยอายุต่ำกว่า 20 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2563-2564 พบ 28% มีความเครียดสูง 32% มีความเสี่ยงป่วยโรคซึมเศร้า และ 22% มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย
สิ่งที่น่าเป็นห่วงตามมาคือ เด็กที่มีสภาวะซึมเศร้า เสี่ยงสูงที่จะหันไปหาสิ่งเสพติดต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันสิ่งเสพติดที่พบมีการใช้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนมากที่สุดคือ บุหรี่ไฟฟ้า งานวิจัยเผย เด็กที่มีอาการโรคซึมเศร้ามีแนวโน้มที่จะเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงกว่าเด็กปกติ และยังมีแนวโน้มที่จะสูบอย่างต่อเนื่องและเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ
ซ้ำยังพบว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้ายังอาจทำให้อาการซึมเศร้าเป็นรุนแรงขึ้นด้วย ผู้ปกครองที่มีเด็กสูบบุหรี่ไฟฟ้า และมีอาการสงสัยซึมเศร้า เช่น ไม่อยากไปโรงเรียน บ่นไม่มีเพื่อนในโรงเรียน เครียดเรื่องเรียน เก็บตัว พูดน้อย ฯลฯ ควรปรึกษาจิตแพทย์
#ThaiTobaccoWatch #บุหรี่ไฟฟ้า101 Bi-directional associations of electronic and combustible cigarette use onset patterns with depressive symptoms in adolescents: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28024859/
COVID-19 pandemic continues to drive poor mental health among children and young people: https://www.unicef.org/.../covid-19-pandemic-continues...