ผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก ควรเครียดระดับไหน?

คอลัมน์ความคิด 5 ส.ค. 64 | เข้าชม: 98

ผมได้ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการจาก รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย หนึ่งในแม่ทัพด่านหน้าที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้ความว่า…

โดยเฉลี่ยใน 100 คนที่ติดโควิด-19 จะแบ่งผู้ป่วยได้เป็น 3 กลุ่ม

(1) 50 คน จะเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว - ในจำนวนนี้ 20 คน จะไม่มีอาการ 30 คน จะมีอาการเล็กน้อย และหายเอง

(2) 30 คน จะเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง - มีอาการแต่ไม่รุนแรง อาจมีลงปอดบ้าง กลุ่มนี้อยู่โรงพยาบาลสนาม หรือดูแลที่บ้านได้

(3) 20 คน จะเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีแดง - ต้องอยู่โรงพยาบาล คนไข้กลุ่มนี้ 5 คนจะมีอาการหนักมาก ในกลุ่มคนไข้อาการหนักมาก 2 จาก 5 คนนี้ จะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ และสุดท้าย 1 ใน 2 คนที่ใส่เครื่องช่วยหายใจจะเสียชีวิต

โดยสรุปคือ ในจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 100 คน จะมี 1 คนที่เสียชีวิตตามสถิติในขณะนี้

จะเห็นว่า ทั้งผู้ป่วยและญาติส่วนใหญ่ ก็ไม่ต้องเครียดจนเกินสถานการณ์ไป ขอให้ท่านตั้งสติ ดูว่าตัวเองอยู่ในคนไข้กลุ่มไหน และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามที่ทีมผู้ให้การรักษาแนะนำ เพราะยิ่งเครียด ร่างกายจะยิ่งอ่อนแอที่จะสู้กับโควิด-19

ทีนี้หากดูเฉพาะในจำนวน 100 คนที่เสียชีวิต ประมาณ 80 คน จะเป็นผู้ป่วยสูงอายุที่เกิน 60 ปี กับคนที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น มีโรคประจำตัว 7 โรค เบาหวาน ความดันสูงบวกโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเส้นเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคปอดเรื้อรัง ไตวายเรื้อรัง และโรคอ้วน โรคอ้วนแม้จะอายุไม่มากก็เสี่ยงเสียชีวิตหากติดโควิด-19

อีก 20 คน แม้เป็นคนที่ไม่มีประวัติโรคประจำตัว แต่เพราะได้รับเชื้อมาก โรคเป็นรุนแรง หรือมารับการรักษาช้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่อายุใกล้ ๆ 50-60 ปี

ถ้าดูจากสถิติข้างต้น กล่าวได้ว่า คนที่อายุต่ำกว่า 60 ปี และไม่มีโรคประจำตัว รวมถึงไม่อ้วนเกินไป มีความเสี่ยงน้อยมากที่จะป่วยหนักและเสียชีวิต ดังนั้น คนกลุ่มนี้จึงไม่ควรต้องกังวลหรือเครียดมากเกินไป (ทั้งนี้​กล่าวเฉพาะความกังวลหรือเครียดที่เกี่ยวกับความรุนแรง​ของโรคที่จะเกิดขึ้นเท่านั้น)​

วิธีที่คนมีโรคประจำตัว 7 โรค จะลดความเสี่ยงป่วยหนักจากโควิด-19 ได้ คือ การดูแลรักษา คุมโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ให้ดีที่สุด รวมทั้ง คนที่อ้วนเกินไปก็ต้องพยายามลดน้ำหนักให้ได้

และจากข้อมูลที่พบว่า คนที่สูบบุหรี่หากติดโควิด-19 จะป่วยหนัก และเสียชีวิตมากกว่าคนไม่สูบบุหรี่ที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 มากกว่า 2 เท่า องค์การอนามัยโลกจึงรณรงค์มา 2 ปีติดต่อกันแล้วว่า การระบาดของโควิด-19 เป็นช่วงเวลาดีที่สุดที่จะเลิกสูบบุหรี่ และเลิกดื่มสุรา ผมขอเพิ่มลดนำ้หนักในคนที่อ้วนเกินด้วยครับ

เขียนโดย  ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
เผยแพร่  :  สำนักข่าวอิศรา

https://www.isranews.org/article/isranews-article/101070-prakit.html?fbclid=IwAR0gPHj9Jyqr8xbbSKAcsvrv8YfMerU50AUtUESXIimetTK5_wCANV_Wz0M