แรงจูงใจให้เลิกสูบบุหรี่

คอลัมน์ความคิด 26 ม.ค. 64 | เข้าชม: 323

ความจริงของการได้รับ PM 2.5 ในบรรยากาศ กรุงเทพฯ เปรียบเทียบกับ ที่ได้รับจากการสูบบุหรี่ เช้าวันนี้ 27 ธันวาคม เปิดดู AirVisual พบระดับ PM 2.5 = 158 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) หมายความว่า คนกรุงเทพทุกคนประมาณ 6 -7 ล้านคน ไม่ว่าชายหญิง ลูกเด็กเล็กแดง จะอยู่ในบรรยากาศ ระดับ PM 2.5 ที่เป็น ช่วงต่อระหว่าง ผลกระทบต่อสุขภาพ สีส้ม (ผลกระทบต่อสุขภาพค่อนข้างมาก) ถึงสีแดง (ผลกระทบต่อสุขภาพมาก) แต่มีกี่คนที่จะรู้ว่า คนกรุงเทพฯ ที่สูบบุหรี่ 1.1 ล้านคน แม้ว่าในวันที่อากาศกรุงเทพจะมีค่า PM 2.5 ในระดับสีฟ้า คือ PM 2.5 ต่ำกว่า 25 คนกรุงเทพฯ ที่สูบบุหรี่ ก็จะได้รับ PM 2.5 ถึง 220 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

 

จากการสำรวจที่พบว่า โดยเฉลี่ยคนกรุงเทพฯ ที่สูบบุหรี่ สูบวันละ 10 มวน และ การสูบบุหรี่ 1 มวน ผู้สูบจะได้รับ PM 2.5 = 22 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คนกรุงเทพฯ ที่สูบบุหรี่ จึงได้รับ PM 2.5 ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากทุกวัน (PM 2.5 = 220 มคก./ลบ.ม.) ไม่ว่า ค่า PM 2.5 ในอากาศจะอยู่ในระดับปกติหรือสูงกว่าปกติก็ตาม ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของ PM 2.5 ของกรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2563 = 23 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จึงอยากขอให้ คนที่ไม่สูบบุหรี่ บอกคนรู้จักที่สูบบุหรี่ ถึงข้อมูลนี้ครับ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนสูบบุหรี่เลิกสูบ ถ้าเลิกได้ เท่ากับเขาจะรอดจากการเจ็บป่วย บางกรณีเท่ากับช่วยชีวิตเขาไว้เลยทีเดียว
 

ประกิต วาทีสาธกกิจ