• ทั่วไป
  1,119
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,967
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,417
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  137
 • เทศบาล
  5
 • อื่นๆ
  179
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
วันนี้ 4 กรกฎาคม 2560
4 ก.ค. 60 / เปิดดู : 37

วันนี้ 4 กรกฎาคม 2560

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 

มีผลบังคับใช้ เอกสารเพิ่มเติม : http://bit.ly/2tu9Dhn

เอกสารดาวน์โหลด
ย้อนกลับ To Top