• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,470
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  8
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  53
 • อบต.
  67
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  7
 • อื่นๆ
  181
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
จัดประชุมประเมินสื่อ (focus group) 13 พฤษภาคม 2559
18 พ.ค. 59 / เปิดดู : 474

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดประชุมประเมินสื่อ (focus group) โดยเชิญบุคลากรวิชาชีพสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ร่วมให้ข้อคิดในการพัฒนาสื่อภาษาถิ่น (ภาษาอาข่า) รวมทั้งสื่อรณรงค์อื่นๆ ที่ใช้รณรงค์ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สรวย ทั้งนี้ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ใช้สื่อในพื้นที่ และนำไปใช้ในการพัฒนาสื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างแท้จริง โดยมี นส.แสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์ฯ รศ.ดร.มณฑา เก่งกาจพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเปิดประเด็นในการพูดคุย

      

   

ย้อนกลับ To Top