จัดประชุมประเมินสื่อ (focus group) 13 พฤษภาคม 2559

คอลัมน์ความคิด 18 พ.ค. 59 | เข้าชม: 1,270

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดประชุมประเมินสื่อ (focus group) โดยเชิญบุคลากรวิชาชีพสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ร่วมให้ข้อคิดในการพัฒนาสื่อภาษาถิ่น (ภาษาอาข่า) รวมทั้งสื่อรณรงค์อื่นๆ ที่ใช้รณรงค์ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สรวย ทั้งนี้ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ใช้สื่อในพื้นที่ และนำไปใช้ในการพัฒนาสื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างแท้จริง โดยมี นส.แสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์ฯ รศ.ดร.มณฑา เก่งกาจพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเปิดประเด็นในการพูดคุย