วันสตรีสากล ขอชายไทยไม่สูบบุหรี่ในบ้าน

คอลัมน์ความคิด 10 มี.ค. 59 | เข้าชม: 1,209

       นางธนวดี  ท่าจีน  ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง  เรียกร้องให้ชายไทยไม่สูบบุหรี่ภายในบ้าน เพื่อเป็นของขวัญ  ในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม เพื่อลดการได้รับควันบุหรี่มือสองในหญิงไทย  โดยแม้หญิงไทยร้อยละ 98  จะไม่สูบบุหรี่ แต่ก็ได้รับควันบุหรี่ในบ้านระดับที่สูงมาก จากผลสำรวจทั่วประเทศเมื่อ พ.ศ.2554  พบว่ามีประชากรหญิงและชายอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่สูบบุหรี่  11.6  ล้านคน ได้รับควันบุหรี่ในบ้าน  ในจำนวนนี้ 8.4  ล้านคนเป็นเพศหญิง  โดยหญิงภาคใต้ได้รับควันบุหรี่ในบ้านด้วยอัตราที่สูงสุดคือ  43.5% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29.0%  ภาคเหนือ 25.9%  ภาคกลาง 27.6% และต่ำสุดใน กทม. 13.2%

 

 

      ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยว่า  ควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็ง 70 ชนิด  สารพิษ 250 ชนิด  จึงเป็นมลพิษทางอากาศที่สำคัญที่สุดในบ้าน  และสารพิษจะลอยวนเวียนอยู่นานนับชั่วโมงภายหลังที่มีการสูบบุหรี่ และสามารถจะวัดสารพิษได้  แม้จะไม่มีกลิ่นบุหรี่แล้วก็ตาม  การได้รับควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบหรือควันบุหรี่มือสองทำให้เกิดโรคร้ายแรงได้  ทั้งการเป็นมะเร็งปอด  โรคเส้นเลือดหัวใจและสมอง  เกิดอาการหืดจับ  และการติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็ก  ทั้งนี้  การวิเคราะห์ฐานข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่มือสองปีละหกแสนคน  ในจำนวนนี้เกือบครึ่งหนึ่งหรือ 47%  เป็นผู้หญิง 25% เป็นผู้ชาย  และ 28% เป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี  โดยเมื่อแยกแยะแล้วพบว่าเป็นการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ 379,000  คน  โรคหอบหืด 36,900  คน  มะเร็งปอด  21,400  คน  และการติดเชื้อในปอด  165,000  คน  การไม่สูบบุหรี่ในบ้าน  นอกจากจะลดโอกาสที่คนในบ้านจะเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสองแล้ว  ยังทำให้ผู้สูบบุหรี่สูบน้อยลง เลิกสูบได้ง่ายขึ้น  ลดโอกาสที่ลูกจะติดบุหรี่  และลดโอกาสไฟไหม้บ้านด้วย