ฝรั่งเศสผ่านกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเป็นประเทศที่เจ็ด

คอลัมน์ความคิด 30 พ.ย. 58 | เข้าชม: 1,109

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยข่าวที่รัฐสภาฝรั่งเศสผ่านร่างกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน และจะมีผลบังคับใช้เดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อลดจำนวนวัยรุ่นที่จะติดบุหรี่  ซึ่งปัจจุบันนี้มีชาวฝรั่งเศสเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 70,000 คน ซองบุหรี่แบบเรียบอนุญาตให้บริษัทบุหรี่พิมพ์ยี่ห้อบุหรี่เป็นตัวอักษร บนพื้นซองสีที่กำหนด โดยกฎหมายห้ามพิมพ์สัญลักษณ์หรือโลโก้ใด ๆ

ทั้งนี้ ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ 7 ที่ผ่านกฎหมายนี้ ตามหลังออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ อังกฤษ เวลส์  ไอร์แลนด์เหนือ และสกอตแลนด์ กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบเป็นข้อกำหนดของอนุสัญญาควบคุมยาสูบองค์การอนามัยโลกที่มี 180  ประเทศเป็นรัฐภาคี  ทั้งนี้ สหภาพยุโรปได้ประกาศว่า กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบไม่ได้ขัดต่อกฎหมายอียู  รวมทั้งกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และสมาชิกอียูทั้ง 28 ประเทศ สามารถที่จะออกกฎหมายนี้ และขณะนี้มีอีก 10 ประเทศที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาออกกฎหมายนี้ อาทิ นอร์เวย์  ฮังการี สวีเดน  ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ แคนาดา   ตุรกี อัฟริกาใต้ สิงคโปร์  และประเทศไทย  โดยหลักฐานงานวิจัยมากกว่า 75 รายงาน สรุปว่า ซองบุหรี่แบบเรียบลดความเย้ายวนของซองบุหรี่ โดยเฉพาะต่อเด็ก ๆ ทำให้ลดความอยากที่จะสูบบุหรี่ ส่วนคดีที่ฮอนดูรัส คิวบา และอินโดนีเซียที่ฟ้องต่อดับเบิ้ลยูทีโอ ว่า กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบขัดต่อกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศนั้น คาดว่าจะมีคำตัดสินในปีหน้า ซึ่งออสเตรเลียมั่นใจว่าจะเป็นฝ่ายชนะ ทั้งนี้มาตรา 37 ของร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของรัฐบาลมีบทบัญญัติที่ให้รัฐบาลไทย สามารถออกกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบในอนาคตได้ด้วย