ป้องกันยาเสพติดในเด็กโดยป้องกันไม่ให้ติดบุหรี่

อันตรายจากบุหรี่ 26 มิ.ย. 57 | เข้าชม: 9,667

          ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เรียกร้องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ให้ทุกฝ่ายในสังคมร่วมกันป้องกันเด็กๆ ไม่ให้ติดบุหรี่เพราะการเสพติดบุหรี่เป็นบันไดขั้นแรกที่นำไปสู่การติดยาเสพติดอื่นๆ

          การที่เด็กๆ หัดสูบบุหรี่นั้น  เป็นเหมือนการฝึกปฏิบัติที่จะนำไปใช้ในการใช้เสพยาเสพติดอื่น  ตั้งแต่การลักลอบซื้อบุหรี่  การซ่อนบุหรี่เพื่อไม่ให้ผู้ปกครองรู้  การซ่อนบุหรี่เพื่อนำเข้าไปในโรงเรียน  การแอบสูบในโรงเรียน หรือสถานที่อื่น จนถึงการทดลองสูบบุหรี่จนสูบเป็น  ขั้นตอนทั้งหมดนี้จะทำให้เด็กๆ เรียนรู้ถึงวิธีการที่จะได้มาและวิธีการเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ยาสูบจึงเป็นประตูด่านแรกของการติดยาเสพติด หรือที่เรียกว่า Gate Way Drug โดยผู้ที่ติดยาเสพติดเกือบทั้งหมดเริ่มมาจากการเสพติดบุหรี่ก่อน โดยเฉพาะเด็กที่ติดบุหรี่เมื่ออายุน้อย และการสำรวจในเยาวชนไทยพบว่า  เยาวชนที่สูบบุหรี่มีการใช้ยาเสพติดชนิดอื่นมากกว่าเยาวชนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 17  เท่า ทั้งนี้การป้องกันเด็กๆ ไม่ให้ติดบุหรี่ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง คือ การห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นมวนๆ เพื่อทำให้เด็กๆ เข้าถึงบุหรี่ยากขึ้น

         ศ.นพ.ประกิต  กล่าวว่า  ตนขอเรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ... ซึ่งเพิ่มอายุที่จะซื้อบุหรี่ได้เป็น ยี่สิบปีและห้ามแบ่งซองขายเป็นมวนๆ  และมาตรการอื่นๆ ในร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว  ล้วนเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาและการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่กำหนดโดยอนุสัญญาควบคุมยาสูบ  องค์การอนามัยโลกเท่านั้น  โดยไม่มีส่วนใดเกี่ยวกับใบยาสูบหรือการทำไร่ยาสูบเลย  การที่นางวราภรณ์  นะมาตร์ จากสมาคมการค้าใบยาสูบไทยซึ่งก่อตั้งโดยบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ยุยงให้ชาวไร่ยาสูบออกมาคัดค้านร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้  โดยอ้างว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะส่งผลกระทบรุนแรงต่อชาวไร่ยาสูบ แต่ในความเป็นจริงบริษัทบุหรี่ข้ามชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขายบุหรี่ให้ได้มากที่สุด  ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆ หรือใครทั้งนั้น

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                                          
โทร. 0-2278-1828 / 08-1822-9799