จริงหรือ สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงติดโควิด – 19 เพิ่มขึ้น

อันตรายจากบุหรี่ 30 ส.ค. 64 | เข้าชม: 47

จริงหรือ สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงติดโควิด – 19 เพิ่มขึ้น

เครือข่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ทั้งไทยและเทศ ได้เปิดเผยงานวิจัย ถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อทางเดินหายใจและปอด รวมทั้งองค์การอนามัยโลกได้รณรงค์ให้เลิกสูบ ทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะในขณะที่โควิด -19 ระบาด สถาบันแห่งชาติว่าด้วยการติดสารเสพติดสหรัฐอเมริกา (National Institute on Drug Abuse NIH.USA) ได้เผยแพร่คำเตือนถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ในช่วงโควิด -19 ระบาดว่า

หลักฐานพบว่า ไอบุหรี่ไฟฟ้าทำอันตรายต่อเซลล์ของปอดและลดความสามารถในการตอบสนองต่อการติดเชื้อ และเนื่องจากโควิด – 19 โจมตีปอด โควิด – 19 สามารถเป็นอันตรายร้ายแรงต่อคนที่สูบบุหรี่ กัญชา หรือบุหรี่ไฟฟ้า

 

อ้างอิง : COVID-19: Potential Implications for Individuals with Substance Use Disorders

https://www.drugabuse.gov/about-nida/noras-blog/2020/04/covid-19-potential-implications-individuals-substance-use-disorders?fbclid=IwAR1sQmseE1TY7sxmrHCO7ROxW4l_-tmN_g8B9mBmaTM-XEG01OJGeQ2rJoA