นิโคตินในบุหรี่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูก

อันตรายจากบุหรี่ 24 พ.ค. 64 | เข้าชม: 1,492
นิโคตินในบุหรี่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูก
ปกติเชื้ออสุจิจะผสมกับไข่ของเพศหญิงที่รังไข่ ไข่ที่ได้รับการผสมเสร็จแล้วจะเดินทางจากรังไข่ผ่านท่อรังไข่ เพื่อเข้ามาฝังตัวที่เยื่อบุมดลูก
การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุของการตั้งครรภ์นอกมดลูก โดยนิโคตินทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพันธุ์กรรม (ยีนส์) ของเซลล์เยื่อบุท่อรังไข่ ทำให้เยื่อบุท่อรังไข่มีความผิดปกติ ทั้งโครงสร้างและการทำงาน ทำให้ไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว เดินทางกลับมาไม่ถึงมดลูก แต่มีการฝังตัวในท่อรังไข่ ทำให้เกิดท้องนอกมดลูก
 
 

ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์นอกมดลูก

ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ทุกคน มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์นอกมดลูก ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วยสิ่งต่อไปนี้
-  มารดาอายุ 35 ปีขึ้นไป
-  มีประวัติการผ่าตัดกระดูกเชิงกราน การผ่าตัดช่องท้องหรือการทำแท้งหลายครั้ง
-  มีประวัติโรคอุ้งเชิงกรานอักเสบ (PID)
-  มีประวัติเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis)
-  การสูบบุหรี่
-  มีประวัติการตั้งครรภ์นอกมดลูก
-  มีประวัติโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ุ (STDs) เช่น หนองใน หรือหนองในเทียม
-  มีความผิดปกติของโครงสร้างในท่อนำไข่ ซึ่งทำให้ไข่เดินทางได้ยาก
 
 
 
 
อ้างอิง : ทำไมถึง ตั้งครรภ์นอกมดลูก ท้องนอกมดลูก รู้เร็ว แม่รอด!
The Association between Smoking and Ectopic Pregnancy: Why Nicotine Is BAD for Your Fallopian Tube https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3930728/