สูบบุหรี่ตั้งแต่อายุน้อยเสี่ยงเสียชีวิตก่อนโรคหัวใจ 3 เท่า

อันตรายจากบุหรี่ 30 พ.ย. 63 | เข้าชม: 1,763
งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารสมาคมโรคหัวใจอเมริกา ที่ติดตามผู้ใหญ่ อายุ 25 ถึง 74 ปี 390,929 คน เป็นเวลา 17 ปี (ค.ศ.1997-2014) พบว่ามีผู้เสียชีวิตก่อนเวลาจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 4,479 คน
 
ผู้ที่สูบบุหรี่ต่อเนื่อง เสียชีวิตก่อนเวลาจากโรคหัวใจ เกือบ 3 เท่า ของคนที่ไม่สูบบุหรี่
ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ก่อนอายุ 40 ปี ลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเกือบ 90 % ผู้วิจัยเน้นถึงความสำคัญของการเลิกสูบบุหรี่ โดย ยิ่งเลิกสูบบุหรี่เร็วเท่าไหร่ จะยิ่งลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด