การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อวัณโรค

อันตรายจากบุหรี่ 22 ก.ย. 63 | เข้าชม: 2,112

การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อวัณโรค และเป็นสาเหตุสำคัญของการกำเริบของวัณโรคที่อยู่ในระยะสงบ เพิ่มความเสี่ยงที่วัณโรคจะกลับเป็นใหม่ภายหลังการรักษาแล้ว เพิ่มความเสี่ยงที่โรคจะรุนแรงและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นหลายเท่า เพิ่มความเสี่ยงที่เชื้อวัณโรคจะดื้อยา สาเหตุที่การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงติดวัณโรค และเสียชีวิตสูง เพราะการสูบบุหรี่ทำให้เกิดการอักเสบของปอดและมีการทำลายของเนื้อเยื่อปอด รวมทั้งทำให้ภูมิต้านทานของปอดและร่างกายลดลง จึงทำให้ปอดของผู้สูบบุหรี่ มีความสามารถในการฆ่า กำจัด เชื้อวัณโรคที่หายใจเข้าสู่ปอดลดลง ในคนสูบบุหรี่ที่เคยรับเชื้อวัณโรคแต่โรคอยู่ในระยะสงบ หากภูมิต้านทานร่างกายลดลง เช่น เป็นเบาหวานที่ควบคุมไม่ดี ดื่มเหล้าประจำ เป็นมะเร็ง ได้รับยาเคมีบำบัด หรือเป็นโรคเอดส์ วัณโรคก็จะกำเริบลุกลามจนเสียชีวิตได้

 

อ้างอิง : A WHO/The Union Monograph on TB and Tobacco Control

https://www.theunion.org/what-we-do/publications/technical/a-whothe-union-monograph-on-tb-and-tobacco-control?fbclid=IwAR2krxIUxQwvrDY5dZCPViE5M7nYZXI4DX_k7ttA7Rmm43vuZgblDy3bfL8