แค่มวนเดียว !! ก็ตาย อย่าชะล่าใจ สูบวันละมวน เฉียด “โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง”

อันตรายจากบุหรี่ 2 ก.พ. 61 | เข้าชม: 1,342

แค่มวนเดียว !! ก็ตาย อย่าชะล่าใจ สูบวันละมวน เฉียด “โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง”
สูบวันละมวน เฉียด “โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง”  งานวิจัยกระตุกคนสูบบุหรี่น้อยแม้วันละมวน ก็หนีอัตราเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและสมองตีบตันไม่พ้น ใกล้เคียงคนสูบ 20 มวนต่อวัน

ผศ.นพ.ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ หัวหน้าหน่วยโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร BMJ วันที่24 มกราคมที่ผ่านมา โดยคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยลอนดอน ที่วิเคราะห์รายงานวิจัย 141 ชิ้น จาก 21 ประเทศ ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่าง ค.ศ.1946 - 2015 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและเส้นเลือดสมอง ในผู้สูบบุหรี่วันละหนึ่งมวน ห้ามวน หรือยี่สิบมวน พบว่า คนที่สูบบุหรี่วันละหนึ่งมวน   มีอัตราการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและเส้นเลือดสมองตีบตัน คิดเป็นร้อยละ 40-50 ของการเกิดโรคทั้งสอง ในคนที่สูบบุหรี่วันละยี่สิบมวน คณะผู้วิจัยสรุปว่างานวิจัยนี้หักล้างความเชื่อผิด ๆ  ของคนส่วนใหญ่ที่คิดว่า การสูบบุหรี่เพียงวันละไม่กี่มวนมีอันตรายน้อย หรือไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า มีคนไทยเกือบ 6 ล้านคนที่จัดอยู่ในคนที่สูบบุหรี่ไม่จัด ส่วนใหญ่หากจะเลิกสูบบุหรี่ มีโอกาสเลิกได้สูง เนื่องจากเสพติดนิโคตินไม่มาก แต่ส่วนใหญ่ที่ไม่คิดเลิกเพราะมีความเชื่อว่า การสูบน้อย ๆ  ไม่เป็นไร ทุกฝ่ายจึงต้องช่วยกันเผยแพร่ความจริงที่ว่า ไม่มีระดับที่ปลอดภัยแม้จะสูบเพียงวันละมวนเดียว จากการสำรวจที่ทำอย่างละเอียดที่สุดเมื่อ พ.ศ.2554 พบว่าในจำนวนคนไทย 13 ล้านคนที่สูบบุหรี่ ร้อยละ 21.2 หรือ 2.75  ล้านคน ที่สูบบุหรี่วันละน้อยกว่า 5 มวน และร้อยละ 23.8 หรือ 3 ล้านคนที่สูบวันละ 5-9  มวน  ซึ่งผู้สูบบุหรี่เหล่านี้ทุกคนก็เสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

อ้างอิง

1. Low cigarette consumption and risk of coronary heart disease and stroke:meta-analysis of 141 cohort studies in 55 study report. BMJ,2018;j5855 DOI:20.1136/BMJ.J5855

 2.Global Adult Tobacco Survey:Thailand Report,2011