ชี้บุหรี่-สุราตัวการทำเด็กติดยา

อันตรายจากบุหรี่ 24 ก.พ. 57 | เข้าชม: 1,081

จากการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 14 พบกลุ่มเยาวชนที่เข้ารับการบำบัดร้อยละ 80-90 มีประวัติสูบบุหรี่และดื่มสุรามาก่อน และมักจะเสพกันเป็นกลุ่ม


รายละเอียด

http://bit.ly/16Ksga7