บุหรี่มวนเล็ก แต่มีอันตรายสุดบรรยายจริงหรือ

อันตรายจากบุหรี่ 24 ก.พ. 57 | เข้าชม: 1,320

คนส่วนใหญ่รู้ว่าการสูบบุหรี่นั้นไม่ไดี แต่มีน้อยคนที่จะรู้ว่าไม่ดีอย่างไร หากสูบไปนานๆ แล้วจะเสี่ยงกับอะไรบ้าง อธิบดีกรมควบคุมโรค มีคำตอบให้

 

รายละเอียด

http://bit.ly/Y3Uw6Y