• ทั่วไป
  1,121
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,980
 • สำนักงาน
  1,311
 • โรงเรียน
  1,472
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  109
 • สถานที่ราชการ
  138
 • เทศบาล
  8
 • อื่นๆ
  185
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
วัยรุ่นไทยสูบบุหรี่มากขึ้น
21 พ.ค. 58 / เปิดดู : 975

ช่วงระวังภัยวันนี้ไปติดตามปัญหาวัยรุ่นไทยที่มีแนวโน้มสูบบุหรี่มากขึ้น สวนทางกับความพยายามในการรณรงค์ให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่ ทำให้เด็กรุ่นใหม่เสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคมะเร็งกล่องเสียงได้ง่ายขึ้น ไปติดตามรายงานนี้จากคุณกมลชนก ทีฆะกุล

http://bit.ly/1K4bA2x

 

ย้อนกลับ To Top