• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,348
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  105
 • สถานที่ราชการ
  134
 • เทศบาล
  2
 • อื่นๆ
  163
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
วัยรุ่นไทยสูบบุหรี่มากขึ้น
21 พ.ค. 58 / เปิดดู : 720

ช่วงระวังภัยวันนี้ไปติดตามปัญหาวัยรุ่นไทยที่มีแนวโน้มสูบบุหรี่มากขึ้น สวนทางกับความพยายามในการรณรงค์ให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่ ทำให้เด็กรุ่นใหม่เสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคมะเร็งกล่องเสียงได้ง่ายขึ้น ไปติดตามรายงานนี้จากคุณกมลชนก ทีฆะกุล

http://bit.ly/1K4bA2x

 

ย้อนกลับ To Top