วัยรุ่นไทยสูบบุหรี่มากขึ้น

อันตรายจากบุหรี่ 21 พ.ค. 58 | เข้าชม: 1,970

ช่วงระวังภัยวันนี้ไปติดตามปัญหาวัยรุ่นไทยที่มีแนวโน้มสูบบุหรี่มากขึ้น สวนทางกับความพยายามในการรณรงค์ให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่ ทำให้เด็กรุ่นใหม่เสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคมะเร็งกล่องเสียงได้ง่ายขึ้น ไปติดตามรายงานนี้จากคุณกมลชนก ทีฆะกุล

http://bit.ly/1K4bA2x