ร้องเรียน

เขียนร้องเรียน
กลิ่นควันบุหรี่รบกวนในสำนักงาน

ที่ชั้น8ของอาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯได้รับกลิ่นและควันบุหรี่รบกวนมาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 59 ร้องเรียนไปที่สำนักกฎหมายกรมควบคุมโรคเมื่อเดือนพ.ย 59ก็ไม่ได้รับการแก้ไข ทุกวันนี้เดือดร้อนมากคะ เป็นหวัดบ่อยๆ บางคนเป็นภูมิแพ้แล้ว บางคนไอไม่หยุดเลย บางคนระคายเคืองตา เส้นเลือดฝอยในตาแตกต้องสวมแว่นทั้งๆที่สายตาปกติ บางคนเหมือนมีอะไรติดคอตลอดเวลาต้องทำเหมือนกับคนที่สูบบุหรี่คะ


จาก เจ้าหน้าที่ชั้น 8 (ไม่เปิดเผยอีเมล) / วันที่ : 2017-02-21 10:31:47

เรื่องสุบบุหรี่

บริษัท Kinden (Thailand) Co.,Ltd. มี่ญี่ปุ่นชอบมาดูดบุหรีใน Office ซึ่งทำให้เกิดมลพิษในสำนักงานพนักงานก็เหม็นและก็ต้องทนเพราะพูดอะไรไม่ได้รบกวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบด้วย

จาก พนักงงาน (ไม่เปิดเผยอีเมล) / วันที่ : 2015-05-08 09:47:39