ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ร่วมรณรงค์กับเรากว่า 8,000 แห่ง
คุณก็สามารถร่วมรณรงค์กับเราได้!

 • ทั่วไป : 1,159
 • ร้านอาหาร : 35
 • โรงพยาบาล : 2,022
 • สำนักงาน : 1,322
 • โรงเรียน : 1,985
 • วัด : 41
 • สถานีตำรวจ : 561
 • สถานบันเทิง : 1
 • ตลาด : 6
 • มหาวิทยาลัย : 556
 • จังหวัดปลอดบุหรี่ : 9
 • สคร. : 25
 • เครือขายภาคี : 59
 • อบต. : 82
 • สสอ. / สสจ. : 113
 • สถานที่ราชการ : 155
 • เทศบาล : 15
 • อื่นๆ : 244
ดูรายชื่อทั้งหมด

คำถามร่วมสนุก มีรางวัล!
ประจำเดือน มิถุนายน 2561

Image

วันต่อต้านยาเสพติด คือวันที่เท่าไหร่

10 ท่านได้เสื้อชมพูคอกลม รูปหัวใจ

ตอบคำถาม หมดเขต: 30 มิถุนายน 2561 | ดูคำถามย้อนหลัง